Marke:
Korg
Typ:
Synthesizer
Modell:
DW-8000 Programmable Digital Waveform Synthesizer
Jahr:
1985
Marke:
Korg
Typ:
Synthesizer
Modell:
X5 Music Workstation Keyboard
Jahr:
1995