Marke:
Korg
Typ:
Synthesizer
Modell:
WS 1 Wavestation Vector Synthesis Synthesizer
Jahr:
1990
Marke:
Korg
Typ:
Synthesizer
Modell:
SB-100 Synthe-Bass Monophonic Synthesizer
Jahr:
1975