Marke:
Korg
Typ:
Synthesizer
Modell:
DW-6000 Programmable Digital Waveform Synthesizer
Jahr:
1985
Marke:
Korg
Typ:
Synthesizer
Modell:
800 DV Maxi-Korg Electronic Synthesizer
Jahr:
1974
Marke:
Korg
Typ:
Synthesizer
Modell:
M-500 SP Micro Preset Synthesizer
Jahr:
1977
Marke:
Korg
Typ:
Synthesizer
Modell:
Poly-800 Polyphonic Synthesizer
Jahr:
1983