Marke:
Korg
Typ:
Synthesizer
Modell:
Poly-800 Polyphonic Synthesizer
Jahr:
1983
Marke:
Korg
Typ:
Synthesizer
Modell:
SB-100 Synthe-Bass Monophonic Synthesizer
Jahr:
1975
Marke:
Korg
Typ:
Synthesizer
Modell:
DW-6000 Programmable Digital Waveform Synthesizer
Jahr:
1985