Marke:
Korg
Typ:
Synthesizer
Modell:
Poly-800 Polyphonic Synthesizer
Jahr:
1983
Marke:
Korg
Typ:
Synthesizer
Modell:
M-50 Music Workstation Keyboard Synthesizer
Jahr:
2008
Marke:
Korg
Typ:
Drum machine
Modell:
KPR-77 Programmable Rhythm Analog Drum Machine
Jahr:
1983