Marke:
Korg
Typ:
Synthesizer
Modell:
800 DV Maxi-Korg Electronic Synthesizer
Jahr:
1974
Marke:
Korg
Typ:
Synthesizer
Modell:
MS-20 Analog Monophonic Synthesizer
Jahr:
1978
Marke:
Korg
Typ:
Synthesizer
Modell:
DS-8 Digital FM Synthesizer
Jahr:
1986
Marke:
Korg
Typ:
Synthesizer
Modell:
X5 Music Workstation Keyboard
Jahr:
1995