Marke:
Korg
Typ:
Synthesizer
Modell:
MS-20 Analog Monophonic Synthesizer
Jahr:
1978
Marke:
Korg
Typ:
Synthesizer
Modell:
DL-50 Delta String Synthesizer
Jahr:
1979
Marke:
Korg
Typ:
Synthesizer
Modell:
X5 Music Workstation Keyboard
Jahr:
1995
Marke:
Korg
Typ:
Effect
Modell:
SDD-3000 Digital Delay
Jahr:
1982