Marke:
Korg
Typ:
Synthesizer
Modell:
800 DV Maxi-Korg Electronic Synthesizer
Jahr:
1974
Marke:
Korg
Typ:
Synthesizer
Modell:
Poly-800 Polyphonic Synthesizer
Jahr:
1983
Marke:
Korg
Typ:
Synthesizer
Modell:
KP-30 Sigma Analog Synthesizer
Jahr:
1979