Marke:
Korg
Typ:
Synthesizer
Modell:
MS-20 Analog Monophonic Synthesizer
Jahr:
1978
Marke:
Korg
Typ:
Synthesizer
Modell:
DL-50 Delta String Synthesizer
Jahr:
1979
Marke:
Korg
Typ:
Synthesizer
Modell:
DS-8 Digital FM Synthesizer
Jahr:
1986
Marke:
Korg
Typ:
Synthesizer
Modell:
X5 Music Workstation Keyboard
Jahr:
1995
Marke:
Korg
Typ:
Synthesizer
Modell:
MicroX Tabletop Synthesizer Controller
Jahr:
2006
Marke:
Korg
Typ:
Synthesizer
Modell:
707 FM Digital Performing Synthesizer
Jahr:
1987
Marke:
Korg
Typ:
Synthesizer
Modell:
PolySix PS-6 Programmable Polyphonic Synthesizer
Jahr:
1981