Marke:
Fender
Typ:
Speaker
Modell:
Soundette Echo Reverb Unit
Jahr:
1967
Marke:
Kawai
Typ:
Synthesizer
Modell:
K3 Digital-Analog Synthesizer Keyboard
Jahr:
1986