Marke:
Korg
Typ:
Synthesizer
Modell:
DL-50 Delta String Synthesizer
Jahr:
1979
Marke:
Korg
Typ:
Synthesizer
Modell:
DSS-1 Analog Sampling Synthesizer
Jahr:
1985