Brand:
Elka
Type:
Synthesizer
Model:
Rhapsody 610 Analog String Synthesizer
Year:
1972