Brand:
Korg
Type:
Synthesizer
Model:
DL-50 Delta String Synthesizer
Year:
1979
Brand:
Korg
Type:
Synthesizer
Model:
DS-8 Digital FM Synthesizer
Year:
1986
Brand:
Korg
Type:
Synthesizer
Model:
X5 Music Workstation Keyboard
Year:
1995
Brand:
Korg
Type:
Synthesizer
Model:
MicroX Tabletop Synthesizer Controller
Year:
2006
Brand:
Korg
Type:
Synthesizer
Model:
MS-20 Analog Monophonic Synthesizer
Year:
1978