Brand:
Elka
Type:
Synthesizer
Model:
Rhapsody 610 Analog String Synthesizer
Year:
1972
Brand:
Hammond
Type:
Synthesizer
Model:
Solovox K Tone Cabinet
Year:
1946
Brand:
Hammond
Type:
OrganSynthesizer
Model:
Novachord Tonewheel Organ / Polyphonic Synthesizer
Year:
1939