Brand:
Elka
Type:
synthesizer
Model:
Rhapsody 610 Analog String Synthesizer
Year:
1975
Brand:
Hammond
Type:
organsynthesizer
Model:
Novachord Tonewheel Organ / Polyphonic Synthesizer
Year:
1939
Brand:
Hammond
Type:
synthesizer
Model:
Solovox K Tone Cabinet
Year:
1946